Bạn có thể phá cách cho ngôi nhà của mình bằng cách dùng kính cho trần nhà và trồng thêm hoa, dây leo. Quán của ta vừa sáng vừa nên thơ.

Bạn có thể phá cách cho ngôi nhà của mình bằng cách dùng kính cho trần nhà và trồng thêm hoa, dây leo. Quán của ta vừa sáng vừa nên thơ.