tại sao lại chọn tường cây xanh

tại sao lại chọn tường cây xanh